Przejdź do treści
Italian Trulli

Słowniki (linki)

www.leksyka.pl Słowniki polsko niemiecki, polsko-angielski, niemiecko-polski, angielsko-polski – ograniczony dostęp
www.langtolang.com Prosty słownik wielojęzyczny
www.foreignword.com Prosty słownik wielojęzyczny
www.portalwiedzy.onet.pl/tlumacz Proste słowniki języka polskiego, niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i hebrajskiego
www.akson.sgh.waw.pl/~anthon/slownik.html Bardzo prosty słownik angielsko-polski
www.ling.pl/ling Największy polsko-angielski słownik w sieci (ok. 500 tys. haseł)
Słowniki angielsko-angielskie:
www.dictionary.cambridge.org Kilka słowników + wyszukiwarka
www.onelook.com Wyszukiwarka słowników (około 900)
www.dictionary.reference.com Ogromny słownik angielsko-angielski + tezaurus
www.brainydictionary.com Słownik angielsko-angielski słow nietypowych i rzadko używanych (ponad 115 tys. słów)
Słowniki języka polskiego:
www.polszczyzna.pwn.pl Słowniki PWN i encyklopedia Słownik języka polskiego składa się z około 80 000 haseł opisujących wyrazy używane we współczesnej polszczyźnie.
Słownik ortograficzny zawiera około 125 000 wyrazów – zarówno polskich, jak i obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw
własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych .Słownik wyrazów obcych zawiera prawie 30 000 haseł używanych we współczesnej polszczyźnie oraz sentencji obcojęzycznych.
www.slownik-online.pl Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego
Słowniki specjalistyczne:
www.idg.pl/slownik Informatyczny słownik angielsko-polski
www.republika.pl/kamil_p/slownik Prosty angielsko-polski słownik terminologii internetowej
www.zls.mimuw.edu.pl/~robmar/slownik Ang.-pol. słownik wyrażeń związanych z bezpieczeństwem sieci
www.acronymfinder.com Słownik akronimów (w różnych językach)
www.ee.pw.edu.pl/~szewczyk/slownik Angielsko-polski słownik dla elektryków
www1.ukie.gov.pl/dtt.nsf Słownik terminologiczny urzęd ukomitetu integracji europejskiej (pl., ang., fr., niem.)

 

Biuro tłumaczeń Dor-Tekst Copyright © 2008 - 2013

PozycjonowaniePozycjonowanie